--TRAPEZ-- Teelichthalter aus Treibholz
--TRAPEZ-- Teelichthalter aus Treibholz
--MOHER-- Teelichthalter Arrangement aus Treibholz
--MOHER-- Teelichthalter Arrangement aus Treibholz
--ATREJU-- Teelichthalter aus Treibholz
--ATREJU-- Teelichthalter aus Treibholz

Kerzenhalter treibholz
--MOZART II-- Kerzenhalter aus Treibholz